บล.เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น ในบริษัท โอ มันนี่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเสริมประเภทอื่น ในสัดส่วน 20.83% ของหุ้นทั้งหมด และ หุ้น บริษัท โอ โมไบล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมด้านข้อมูล ภาพ เสียง และบริการเสริมอื่นๆ ในสัดส่วน 25% ของหุ้นทั้งหมด เป็นวงเงินลงทุนรวม 50 ล้านบาท

        การซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการขยายการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างความเติบโตและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
อีเมล์ charuwan@efinancethai.com