เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารการตลาดระดับแนวหน้า เป็นต้น
บริษัทฯ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ ทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมและทางด้านธุรกรรมการเงิน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มารองรับการทำงาน นอกจากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพแล้วนั้น บริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถพร้อมปฏิบัติงาน โดยบุคลากรของบริษัทฯ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้า เราจึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ผู้ก่อตั้ง

Nadol Tanyakorndilok

“Dream it.
Believe it.
Build it!”

Nuttapong Tungdajahirun

“Coming together is a beginning,
Keeping together is progress,
Winner together is a success.”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในเอเชีย ทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ ด้านธุรกิจโทรคมนาคมและด้านธุรกรรมการเงิน ที่มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีชึ้น

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการเชื่อมต่อครบวงจรทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ ด้านธุรกิจโทรคมนาคมและด้านธุรกรรมการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเอเชีย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

O Mobile


İzmir escort bayan
Sakarya escort bayan
Sakarya escort bayan
Lezbiyen porno

O CORPORATION CO.,LTD

1687/1 Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District,
Bangkok, 10900

Tel (66) 2 716-8565