บริษัทโอโมไบล์ ได้เข้าร่วมงาน Sun Sand and Seafoods” Symposium on Rakhine State Investment and Tourism Opportunities 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อนักลงทุนและนักธุรกิจไทย ในการเข้าศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุกด้านในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า ที่โรงแรมเชอราตันโฮเทลส์ (Sheraton Hotel) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562