แบบสำรวจความต้องการสินเชื่อของพนักงาน

*ท่านจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเมื่อท่านได้กรอกแบบสอบถามครบและกดส่ง แบบสอบถาม

ขั้นตอนการแจกรางวัล และเงื่อนไขข้อตกลง

[sg_popup id=”635″ event=”click”]ขั้นตอนการลุ้นรางวัล คลิก!![/sg_popup]

แบบสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจวามต้องการของพนักงานในองค์กร และของพนักงานที่ประสบปัญหาเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งตามกฏหมายสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับการดูแลของกระทรวงการคลัง ปราศจากอัตราดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็น อัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายจะอยู่ที่ 3% ต่อเดือน

แบบสำรวจนี้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลโดย บริษัท โอ แคปปิตอล จำกัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลคำตอบของท่านเป็นความลับ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดหาสวัสดิการสินเชื่อสำหรับพนักงานในองค์กรที่ท่านได้ปฏิบัติงานอยู่

[sg_popup id=”597″ event=”click”] Terms & Conditions[/sg_popup]

[contact-form-7 id=”585″ title=”แบบสำรวจความต้องการสินเชื่อของพนักงาน”]

O CORPORATION CO.,LTD

1687/1 Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District,
Bangkok, 10900

Tel (66) 2 716-8565