ดำเนินงานทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) หรือ เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน โดยสัญญาณของซิม O Mobile จะให้บริการด้วยคลื่นความถี่ของ บมจ. ทีโอที (TOT) จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการเพื่อให้บริการทางด้านธุรกรรมการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
•    บริการโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance Service)
•    บริการสินเชื่อขนาดเล็ก (Lending Service)

ดำเนินงานเพื่อให้บริการทางด้านสื่อออนไลน์ โดยมี
•   O Media Thailand
•   O Media Myanmar
•   O Media Cambodia