บริษัทโอโมไบล์ Sun Sand and Seafoods” Symposium on Rakhine State Investment and Tourism Opportunities 2019

บริษัทโอโมไบล์ ได้เข้าร่วมงาน Sun Sand and Seafoods” Symposium on Rakhine State Investment and Tourism Opportunities 2019

บริษัทโอโมไบล์ ได้เข้าร่วมงาน Sun Sand and Seafoods” Symposium on Rakhine State Investment and Tourism Opportunities 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อนักลงทุนและนักธุรกิจไทย ในการเข้าศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุกด้านในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า ที่โรงแรมเชอราตันโฮเทลส์ (Sheraton Hotel) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562