การประชุมว่าด้วยการร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท โอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เมียนม่า โมไบล์ มันนี่ จำกัด

การประชุมว่าด้วยการร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท โอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เมียนม่า โมไบล์ มันนี่ จำกัด 

ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เมียนม่า โมไบล์ มันนี่ จำกัด ได้มีการประชุมว่าด้วยการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน สำหรับธุรกิจการโอนเงินของแรงงานพม่าในประเทศไทย โดยมีการหารือเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานชาวพม่าในประเทศไทย ที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างกันของทั้งสองบริษัท โดยต่างก็คาดหวังว่า จะสามารถช่วยให้แรงงานของชาวพม่าในเมืองไทยสามารถโอนเงินข้ามประเทศไปยังบ้านเกิดของพวกเขา ได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง