ขั้นตอนการลุ้นรางวัล

1.กรอกแบบสอบถามครบทุกข้อและกดส่งแบบสอบถาม

มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเป็นบัตรโลตัส Gift Card มูลค่า 100 บาท จำนวน 150 รางวัล

กิจกรรมเริ่มวันที่ ……………………….. นี้

2.ประกาศผ่านทาง Application Zeeme วันที่ ……………….

เงื่อนไขและข้อตกลง
1.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นพนักงานของที่เป็นสมาชิกของ Application Zemee
2.ผู้สนับสนุนจะประกาศผ่านทาง Application Zeeme และผู้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันทำการ
3.ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จะต้องนำส่งสำเนาหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ดังต่อไปนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่ง เพื่อที่บริษัทฯจะได้จัดส่ง
4.ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ด้วยตัวเอง
5.รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6.ผู้โชคดี 1 คนต่อ 1 รางวัล และคำตัดสินของ บริษัท โอ แคปปิตอล จำกัด ถือเป็นสิทธิ์ขาดและถือเป็นสิ้นสุด
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสารเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบในการรับรางวัล
8. บริษัท โอ แคปปิตอล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9.หากผู้สนับสนุนไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รางวัลได้เกิน 15 วันหลังประกาศผล จะถือว่าผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
10.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 097-785-5556 ได้ในเวลาทำการ 09:00 – 18:00 น.

O Mobile
O CORPORATION CO.,LTD

1687/1 Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District,
Bangkok, 10900

Tel (66) 2 716-8565